Vas-Fémker Kft. 1174 Budapest Lőrinci út 43.
KOSÁR
  • Termék
  • Mennyiség
  • Nettó ár
  • Bruttó ár
AJÁNLAT
  • Termék
  • Mennyiség
  •  
Termékkatalógus
Utolsó frissítés időpontja:
2024-07-15 03:06:55

Visszaélés bejelentés, panasz


Intranet tájékoztató

A(z) "VAS-FÉMKER - Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: VAS-FÉMKER Kft., cgjsz.: 01-09-061752, székhely: 1173 Budapest, Pesti út 234. B. ép., adószám: 10234707-2-44, statisztikai számjel: 10234707-4752-113-01., képviseli: Solner József ügyvezető, bejelentővédelmi ügyvéd: Dr. Jéhn Katalin Ügyvédi Iroda, képviseli és személyes eljár: dr. Néder Zoltán ügyvéd – 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/B., 4/5., telefonszám: +36 1 3610600, e-mail: bjv.ugyved@gmail.com, továbbiakban, mint Szervezet) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert bejelentővédelmi ügyvéd működteti. A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni. Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül.

A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/B., 4/5.) vagy elektronikus úton (E-mail cím: bjv.ugyved@gmail.com). Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a Szervezettel fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kerül kezelésre minden bejelentés, a bejelentő személyazonossága is.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.OK